Financiering van uw object

Een (tweede) huis kopen in Suriname mag dan minder kosten dan een gemiddeld huis in Europa. Het blijft echter een flinke investering. De kans dat u de aankoop niet (volledig) vanuit uw eigen geld kan financieren is daarom groot.

Hypothecaire lening

De aanschaf van onroerend goed wordt vaak gedaan met behulp van een hypothecaire lening, zo ook in Suriname. Buitenlanders die vastgoed kopen doen er goed aan om de financiering in eigen land te regelen. De hypotheekrente bij Surinaamse banken is namelijk veel hoger dan die in Europa. Gemiddeld bedraagt de Surinaamse hypotheekrente 12-14%.

Het is niet mogelijk om een object volledig met een hypotheek te financieren. De koper zal minimaal 30% van de koopsom uit eigen middelen moeten financieren.

Voor veel ingezetene zijn de voorwaarden van een reguliere hypotheek niet haalbaar. Voor deze groep heeft de Surinaamse overheid gesubsidieerde hypotheken in het leven geroepen. Deze leningen worden verschaft door De Surinaamsche Bank. U vindt meer informatie hierover op de website van DSB.

Een gesubsidieerde hypotheek heeft een looptijd van 25 jaar. De maximale looptijd van een reguliere hypotheek is tussen de 15 tot 20 jaar afhankelijk van de gekozen bank.

Bij het afsluiten van een hypotheek in Suriname wordt er door de notaris een hypotheekakte opgemaakt. Deze hypotheekakte wordt door de notaris ingeschreven bij het hypotheekkantoor. De kosten van een hypotheekakte bedragen rond de 5-6 % van het hypotheek bedrag.

Bij de aanvraag van een hypotheek moet je de volgende documenten overleggen :

- Nationaliteitsverklaring.
- Een werkgeversverklaring.
- Loonslip en dagafschrift van de bijschrijving van het salaris.
- Uittreksel bevolkingsregister.
- Een geldig legitimatiebewijs.

Naast de hypotheekakte verzorgt de notaris nog een aantal taken:

Notaris

- Onderzoek doen naar eventuele hypotheken en beslagen op de woning bij het hypotheek kantoor.

- Onderzoek of sprake is van een kettingbeding. Een kettingbeding is een verplichting van de huidige eigenaar die overgaat op de volgende eigenaren. Er kan bv. een clausule zijn opgenomen dat de woning alleen als bedrijfswoning dienst mag doen.

- Onderzoek naar erfdienstbaarheden. Bijvoorbeeld vrij uitzicht, recht van overpad etc.

- Controle op aanwezigheid van alle benodigde documenten.

- Alle belanghebbenden (eigenaar of eigenaren) moeten de verkoopakte ondertekenen. Komt een woning bijvoorbeeld uit een erfenis dan moeten alle erfgenamen de verkoopakte ondertekenen. De notaris houdt hier toezicht op.

Su Housing begeleidt u in het financiering traject en schakelt vroegtijdig een notaris in op in een vroegtijdig stadium eventuele onduidelijkheden te tackelen. Wij controleren tevens het werk van de notaris. De kosten bij het aanschaffen van een perceel liggen rond de 10-12% en is als volgt opgebouwd:

- Overdrachtsbelasting (7% van de taxatiewaarde)

- Notariskosten (3% van de taxatiewaarde)

- Overige kosten kunnen bestaan uit taxatiekosten (als er nog geen taxatierapport is) en administratiekosten.

Zoals te zien is, betaalt u de kosten als percentage over het rekenvoorbeeld: Taxatiewaarde object: € 50.000, uiteindelijke aankoopbedrag object: € 30.000. U betaalt dan overdrachtsbelasting en notariskosten over € 50.000.

De kosten van de makelaar zijn voor de rekening van de verkopende partij.